Intro

Ume Batucada är en sambaorkester som håller till i Umeå. Orkestern har funnits som sambaskola längre än många av dess medlemmar har levat. Det hela började som en studiecirkel 1982 i latinslagverk som Pelle Hjelmér hade i vuxenskolans regi. Gruppen har fortsatt att arbeta med vuxenskolan sedan dess. Ume Batucada har haft barngrupper under 90- talet men kör numera bara med vuxna. Genom åren har gruppen spelat på Encontro’s i Uppsala, London, Göteborg. Men också på karnevaler på Gran Canaria, i Uppsala och Norrköping för att ta några exempel.

Vi spelar på söndagar kl 19:00. Varje termin tar vi in nybörjare och mer erfarna spelare. Hör av dig om du vill vara med.

Sambaskolan i Umeå