Intro

Ume Batucada är en sambaorkester som håller till i Umeå. Orkestern har funnits som sambaskola längre än många av dess medlemmar har levat. Det hela började som en studiecirkel 1982 i latinslagverk som Pelle Hjelmér hade i vuxenskolans regi. Gruppen har fortsatt att arbeta med vuxenskolan sedan dess. Ume Batucada har haft barngrupper under 90- talet men kör numera bara med vuxna. Genom åren har gruppen spelat på Encontro’s i Uppsala, London, Göteborg. Men också på karnevaler på Gran Canaria, i Uppsala och Norrköping för att ta några exempel.

Sambaskolan i Umeå