Agogo

agogo

är i princip en koklocka som svetsats ihop med en annan koklocka med en annan ton. Vanligen är det två eller tre klockor, men ibland fler. Ago-go är oftast klavebundet och spelar därmed mot surdiñostämman i surdosektionen, och/eller mot tamborim.

Sambaskolan i Umeå