Caixa

caixa

uttalas kajsha. Trumman är inte alls olik den virveltrumma man har i ett vanligt trumset. I samba och samba-reggae spelas caixa med två stockar och sejarmattan som är gjord av en gitarrsträng sitter på ovansidan av trumman.

Sambaskolan i Umeå