Reco-reco

rekoreko

Principen för en reco-reco är samma som för en “gurka”. Instrumentet gjordes ursprungligen i räfflat bambuträ. Stålfjädrar ger ett helt annat metaliskt ljud som ombytande kan dämpas eller släppas ut i en tratt (bortre ändan). På så sätt kan även Reco reco följa med i surdogunget (surdons etta och tvåa, se surdo och pandeiro).

Sambaskolan i Umeå