Repenique

repenique

är en högt stämd tenortrumma som används i samban för att slå signaler som dirigerar orkestern, till exempel start och stoppsignaler, som är lika för hela sambavärlden. I samba spelas repenique med en stock (som på bilden) medan man använder två tunnare mer flexibla stockar till samba-reggae.

Sambaskolan i Umeå