Surdo

surdo

är den lägst stämda trumman i samba. I själva verket använder man ett antal surdotrummor med olika stämningar i en hel surdosektion där de olika stämningarna spelar mot varandra för att markera de viktigaste slagen. Ettan och tvåan i varje takt markeras med olika stämda slag från surdotrummor ungefär som trummor som håller takten för roddarna i ett romerskt galärskepp. En tredje stämning (surdiño) spelar en klavebunden surdostämma. I samba-reggae är stämningen och konfigurationen av surdosektionen annorlunda men principen densamma.

En surdo är byggd i trä eller metall (oftast aluminium). En surdo bärs med hjälp av ett bälte antingen runt midjan eller med ett axelbälte.

Sambaskolan i Umeå