Tamborim

tamborim

Den minsta och högst stämda trumman i samba. Sällan större än två dm i diameter. Beskrivs ibland som sambaorkesterns röst.

Sambaskolan i Umeå