Kontakt

Om du vill spela med oss eller vill att vi kommer och spelar, hör av dig till Pelle.

Pelle Hjelmér:
+46 73-839 22 71
mail

Sambaskolan i Umeå